Ημερολόγιο 2020 " Το ελληνικό φως στους λαούς του κόσμου"

Ημερολόγιο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών για το ετος 2020.

ΘΕΜΑ :Το ελληνικό φως στους λαούς του κόσμου