Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Εθνικού Τμήματος Διεθνής Ενωσης Αστυνομικών

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (εφεξής ΔΕΑ) ιδρύθηκε με σκοπό την προαγωγή της φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των Αστυνομικών όλων των Ηπείρων. Διεθνώς χρησιμοποιείται η ονομασία IPA από τις αγγλικές λέξεις International Police Association. Έχει ως έμβλημα τη φράση ΅SERVO PER AMIKECOΆ όπου στη γλώσσα Εσπεράντο σημαίνει ΅ΥΠΗΡΕΤΩ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣΆ.

Το Ελληνικό Τμήμα της ΔΕΑ ίδρυσε το 1995 λογαριασμό αλληλοβοήθειας των μελών της, το λεγόμενο ΛΑΜΔΕΑ, ενώ από το 2009 στη θέση του δημιούργησε ένα σύγχρονο Ταμείο, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Εθνικού Τμήματος της ΔΕΑ (ΤΕΑΕΤΔΕΑ). Το Ταμείο λειτουργεί ως Ν.Π. Ιδιωτικού Δικαίου και είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει δυναμική υγιούς βιωσιμότητας σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη και είναι αυτοδιαχειριζόμενο με εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο ανά τετραετία. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι στις 16/9/2011 θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά εκλογές στην έδρα κάθε νομού για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. Το Ταμείο εποπτεύεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς τηρεί μητρώο ασφαλισμένων σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο μητρώου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στο μητρώο καταχωρούνται τα στοιχεία ταυτότητας κάθε ασφαλισμένου, τα ποσά των εισφορών που καταβάλλει, ο χρόνος καταβολής τους και ο αριθμός των μερίδων του ατομικού συνταξιοδοτικού λογαριασμού.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να εγγραφούμε σε αυτό το Ταμείο, το οποίο αριθμεί ήδη 4500 μέλη. Ένας από αυτούς είναι ότι οι εισφορές εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Θα πει κανείς ότι η Κυβέρνηση προσανατολίζεται στη περικοπή των φοροαπαλλαγών σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε. Όμως, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα διατηρηθεί η φοροαπαλλαγή για ασφάλιστρα στα επόμενα έτη, επειδή όποια Κυβέρνηση και να έχουμε θα τη συμφέρει η ανάπτυξη των ιδιωτικών ασφαλιστικών και συνολικότερα η συμμετοχή τους στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αφού αναμένεται να ανακουφίσουν σημαντικά την οικονομία ως προς τα ελλείμματα.

Η εγγραφή στο Ταμείο γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα υποψήφια μέλη είναι εν ενεργεία εργαζόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία (Ε.Φ./Σ.Φ./Π.Υ.), ανεξάρτητα αν είναι μέλη της ΔΕΑ. Υπάρχει η δυνατότητα επανεγγραφής των μελών που διεγράφησαν από το ΛΑΜΔΕΑ. Το δικαίωμα εγγραφής είναι είκοσι ευρώ και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

Στο ΤΕΑΕΤΔΕΑ έχουν συσταθεί δυο κλάδοι επαγγελματικής ασφάλισης: ο κλάδος εφάπαξ και ο κλάδος αλληλεγγύης. Από τον κλάδο εφάπαξ χορηγείται εφάπαξ παροχή για την αντιμετώπιση του κινδύνου γήρατος. Ο ασφαλισμένος δικαιούται παροχή από το Ταμείο εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– είναι ηλικίας 50 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 10 έτη

– είναι ηλικίας 55 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 5 έτη

– ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον έχει 20 τουλάχιστον έτη ασφάλισης στο Ταμείο.

Από το κλάδο αλληλεγγύης χορηγείται εφάπαξ παροχή για την αντιμετώπιση δυστυχημάτων εν ώρα υπηρεσίας που επιφέρουν μόνιμη ολική αναπηρία ή θάνατο. Κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος εγγραφής στο Ταμείο δεδομένου της έλλειψης ουσιαστικής οικονομικής βοήθειας προς εμάς ή τους οικείους μας από τη Πολιτεία όταν μας συμβεί κάτι πολύ δυσάρεστο. Μη ξεχνάμε και τον αυξημένο αριθμό των συναδέλφων που θανατώνονται εν ώρα υπηρεσίας ή μένουν ολικά ανάπηροι , λόγω του μεγάλου βαθμού επικινδυνότητας του επαγγέλματος. Ακόμα, η ύπαρξη αυτού του κλάδου πραγματοποιεί την επιθυμία που έχουμε για αλληλεγγύη μεταξύ μας, αφού η οικονομική βοήθεια που θα δοθεί προέρχεται από τις δικές μας εισφορές.

Η ασφάλιση του μέλους είναι υποχρεωτική και για τους δυο κλάδους. Κάθε μέλος δύναται να επιλέξει το ποσό που θα καταβάλλει στο Ταμείο κάθε ημερολογιακό μήνα το οποίο είναι από 30 έως 500 ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 4,5 ευρώ πηγαίνουν στο ταμείο αλληλεγγύης, ένα ελάχιστο ποσό για τα ίδια κεφάλαια του Ταμείου και τα υπόλοιπα στο κλάδο εφάπαξ, δηλαδή στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό του ασφαλισμένου. Για παράδειγμα, εάν ο ασφαλισμένος καταβάλλει κάθε μήνα 30 ευρώ, τα 4,5 ευρώ πηγαίνουν στο κλάδο αλληλεγγύης, 0,64 ευρώ πηγαίνουν για ίδια κεφάλαια και 24,86 ευρώ πηγαίνουν στον συνταξιοδοτικό λογαριασμό του. Το ποσό κρατείται αυτόματα από τις αποδοχές του μέλους. Στη κατηγορία: ΅΅κρατήσεις υπέρ τρίτων (δάνεια-εισφορές-συνδρομές)ΆΆ του αναλυτικού σημειώματος αποδοχών υπάρχει το πλαίσιο: ΅΅Διεθ. Έν. Αστ/ ΛΑΜΔΕΑΆΆ όπου αναγράφεται η μηνιαία εισφορά.

Τα ίδια κεφάλαια είναι αναγκαία για τη κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Ταμείου. Ίδια κεφάλαια σχηματίζονται και από τα δικαιώματα εγγραφής. Η διαγραφή του μέλους επέρχεται μετά από αίτηση διαγραφής του ίδιου ή μετά την καταβολή της εφάπαξ παροχής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη σελίδα της ΔΕΑ www.ipa-gr.org , στα γραφεία της ΔΕΑ που βρίσκονται Ικτίνου 2 στο κέντρο της Αθήνας ή μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2105227330 με το κύριο Σπύρο Ασημακούλα, που είναι ο υπεύθυνος του Ταμείου στην Αττική.

        Υπαρχ ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ Φωτεινός

          Αντιπρόσωπος στην ΕΑΣΥΑ

Προηγούμενο άρθρο12η ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (Τρίκαλα)
Επόμενο άρθροΦΕΚ 1903