Ορίσθηκε Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών ο πρόεδρος ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ κ. Αβραμίδης Γεώργιος

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ
Θεμιστοκλή Σοφούλη & πινδάρου 1
 
Σάμος 30 Ιουλίου 2022

Δελτίο Τύπου

Θέμα: Ορίσθηκε Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών ο πρόεδρος ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ κ. Αβραμίδης Γεώργιος.

Σάμος 30 Ιουλίου 2022
Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ ευχαριστούν την πρόεδρο Επιτροπής Κοινωνικών θεμάτων του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, Αντιπρόεδρο, κα. Μακρυδάκη Ειρήνη, για την εμπιστοσύνη και αναγνώριση στο πρόσωπο του προέδρου μας κ. Αβραμίδη Γεώργιο το έργο και τις δράσεις της ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ με το ”SERVO PER AMIKECO – Υπηρετώ δια της Φιλίας” όπου με πρόταση της & σύμφωνη γνώμη του προέδρου κ. Βαλατσό Βλάσιο και ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος ΙΡΑ Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών εγινε δεχτεί η πρόταση να ορισθεί ο πρόεδρός μας κ. Αβραμίδης Γεώργιος μέλος της πενταμελούς Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών.
Σημαίνει πολλά για μας αυτή η Αναγνώριση και μας δίνει Δύναμη για τη συνέχεια του ”SERVO PER AMIKECO – Υπηρετώ δια της Φιλίας” όπου σε στενή συνεργασία με την πρόεδρο και τα μέλη θα εργαστούμε ”στην κατεύθυνση της Αποτελεσματικότερης υλοποίησης των Δίκαιων αποφάσεων για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για την ΙΡΑ και τα μέλη της” όπως το εκφράζει ο Εθνικός μας ΙΡΑ πρόεδρος κ. Βαλατσός Βλάσιος.
Η Επιτροπή κοινωνικών Θεμάτων ασχολείτο με τις παρακάτω εκδηλώσεις δράσεις:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Αρμοδιότητες Επιτροπή Κοινωνικών θεμάτων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών αποτελούν στοιχεία της κοινωνικής συνεισφοράς των εθελοντών αστυνομικών προς την κοινωνία και τους πολίτες.
Είναι εκδηλώσεις που προγραμματίζονται και υλοποιούνται με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός δεσμού με την κοινωνία, όπου αποδεικνύουν έμπρακτα την ανιδιοτελή προσφορά, την αγάπη και την αλληλεγγύη προς το συνάνθρωπο.
Είναι εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση της εικόνας της Αστυνομίας, καθώς και στη βελτίωση των σχέσεων Αστυνομίας – Κοινωνίας (Άρθρο 1 & 2 Καταστατικού).
Ενδεικτικά Κοινωνικές εκδηλώσεις είναι η Διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας, οι Δωρεές σε διάφορα Φιλανθρωπικά και Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Χώρας , οι Εκδρομές σε Ελλάδα και Εξωτερικό , ο Ετήσιος – Χριστουγεννιάτικος – Αποκριάτικος χορός , Κάθε εκδήλωση με σκοπό την προσφορά τροφίμων, ρούχων, φαρμάκων, οικιακού εξοπλισμού ή την οικονομική ενίσχυση σε διάφορα Ιδρύματα, Συλλόγους και γενικά ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, η ανταλλαγή φιλοξενίας νέων, τέκνων μελών I.P.A , Αποστολή αντιπροσωπείας Τ.Δ. στο εξωτερικό και η Υποδοχή ξένων γκρουπ μελών I.P.A.
”Servo per amikeco”
”Υπηρετώ δια της φιλίας”
Ο πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 
Αβραμίδης Γεώργιος Σακερλής Γεώργιος
Προηγούμενο άρθροΙΡΑ Σάμου: θερμότερες ευχές στους μαθητές και μαθήτριες που πέτυχαν στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας
Επόμενο άρθρο38ο Πανελλήνιο Συνέδριο – Δελτίο Τύπου