Νέο Δ.Σ.της Τ.Δ. Ηλείας

INTERNATIONAL   POLICE   ASSOCIATION
Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ   Ε Ν Ω Σ Η   Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν
Τ Ο Π Ι Κ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η   Η Λ Ε Ι Α Σ
ΟΔΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ   1  –  27131  ΠΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:100/3/10-β

Πύργος,  22 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Ικτίνου 2 – ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: ΄΄Αρχαιρεσίες της 17-06-2020 για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Τ.Δ. Ηλείας΄΄.

Σας γνωρίζουμε ότι την 17-06-2020 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Ηλείας από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Την 22-06-2020 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως  κατωτέρω :
Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                    ΤΗΛΕΦΩΝΑ
1.  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ          : ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος                  6976785331
2.  Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ Χαράλαμπος               6981333302
3.  Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΚΙΑΟΓΛΟΥ Διονυσία                        6948211251
4.  Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΣ Άγγελος            6936762647
5.  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος      6974934178
6.  ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δροσούλα         6906458828
7.  Τ Α Μ Ι Α Σ                 : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Ζώης                   6947708061
8.  ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ        : ΒΑΡΟΥΞΗΣ Γεώργιος                      6937701167
9.    ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ. : ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος             6934051404

Β. Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.    ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗΣ Ιωάννης                              6974318958
2.    ΜΕΛΟΣ       : ΤΣΙΤΣΟΣ Μάριος                                             6984667423
3.    ΜΕΛΟΣ       : ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων                                6947708053

Ευχαριστούμε πολύ θερμά, για την ανταπόκριση όλων των συναδέλφων και  τη συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη των θεσμοθετημένων οργάνων. Τους διαβεβαιώνουμε ότι θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε στους σκοπούς της Ενώσεώς μας και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή τους.

S E R V O   P E R   A M I K E C O

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

           Ο  Πρόεδρος                                           Ο  Γεν. Γραμματέας
ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος                                  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Ε Ι Τ Α Ι :
1.    ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
2.    Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
3.    ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗΣ
4.    ΕΝΩΣΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
5.    ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  Ν. ΗΛΕΙΑΣ
6.    ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ
7.    ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  Δ.Ε.Α.
8.    ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΤΕΑΕΤΔΕΑ
9.    ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΄΄ΝΕΑ ΤΗΣ ΙΡΑ΄΄.

Προηγούμενο άρθροΠεριβαλλοντική προστασία του Κορινθιακού & Αργοσαρωνικού Κόλπου
Επόμενο άρθροΔράσεις της ΙΡΑ Λασιθίου στο πλαίσιο της 3ης Εβδομάδας δράσεων του Ελληνικού τμήματος