ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Εκπροσώπιση Ελληνικού Τμήματος Ι.Ρ.Α. σε προγραμμα της Λιμβουργίας.

Τον Απρίλιο του 2024 (07-15/04/2024), το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει, μέσω μέλους του, σε πρόγραμμα που διοργανώθηκε από το Τμήμα (I.P.A.) της Λιμβουργίας (Ολλανδία) σε συνεργασία με της Αμβέρσας (Βέλγιο), με τίτλο «Low Lands on Patrol 2024», στο οποίο συμμετείχαν συνολικά δεκαέξι (16) χώρες. Σκοπός του προγράμματος ήταν η προσέλκυση του ενδιαφέροντος νέων μελών και η γνωριμία μεταξύ μελών διαφορετικών χωρών, η παρουσίαση του τρόπου οργάνωσης, εκπαίδευσης και διαχείρισης καταστάσεων αστυνομικού ενδιαφέροντος από τις διοργανώτριες χώρες, καθώς και η ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας και η ενίσχυση της συναδελφικότητας των αστυνομικών διαφορετικών χωρών.

            Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχουσες χώρες γνώρισαν τις μεθόδους αστυνόμευσης των χωρών υποδοχής και ειδικότερα ήρθαν σε επαφή με την έφιππη αστυνομία, τους στάβλους της οποίας επισκέφθηκαν και είδαν από κοντά τον τρόπο εκπαίδευσης και χρήσης αυτών, την αστυνόμευση με χρήση ελικοπτέρων και τον κομβικό ρόλο αυτών σε περιπτώσεις αναζητήσεων δραστών ή/και αγνοουμένων, τον τρόπο δράσης του εξειδικευμένου τμήματος αστυνομίας «Marechaussee», καθώς και της στρατιωτικής αστυνομίας, ενώ παράλληλα, τα μέλη που συμμετείχαν στο εν λόγω πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την πόλη της Αμβέρσας (Βέλγιο), όπου πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις νέες εγκαταστάσεις του Αρχηγείου της Αμβέρσας (84.000 m2) και είδαν από κοντά τις στρατηγικές προσέγγισης και αντιμετώπισης καταστάσεων του Τμήματος Πρώτης Ανταπόκρισης – Τμήμα Σύλληψης Υψηλού Κινδύνου Δραστών.

            Τέλος, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έλαβαν μια σύντομη εκπαίδευση στη σκοποβολή και στη χρήση Συσκευής Ηλεκτρικής Εκκένωσης (Stun Gun – Taser), ενώ η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή τους στη διενέργεια περιπολιών αστυνόμευσης, ως επιβαίνοντες  σε περιπολικά οχήματα, προκειμένου να δουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας, δράσης, αντιμετώπισης και διαχείρισης συμβάντων αστυνομικού ενδιαφέροντος της τοπικής αστυνομίας.

            Εν κατακλείδι, το πρόγραμμα αυτό κατέδειξε πρωτίστως, πως παρά τις όποιες πολιτισμικές και πολιτιστικές διαφορές κι αν έχουμε οι λαοί μεταξύ μας, ανεξαρτήτως του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που διαθέτουμε, αλλά και της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει το κάθε κράτος ξεχωριστά, οι αστυνομικοί ανά τον κόσμο, έχουμε έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας, εκτίμησης και αγάπης προς τον συνάδελφο σε όποια χώρα και αν υπηρετεί, καθώς και ειλικρινούς σεβασμού προς το επάγγελμά μας, στοιχεία που δημιουργούν βαθείς δεσμούς και φιλίες μεταξύ μας.

In April 2024 (07-15/04/2024), the Greek Section of the International Police Association (I.P.A.) had the opportunity to participate, through a member, in a program organized by the I.P.A. Section of Limburg (Netherlands), in cooperation with the Section of Antwerp (Belgium), entitled “Low Lands on Patrol 2024”, in which participated sixteen (16) countries in total. The aim of the program was to attract the interest of new members and to get to know each other between members from different countries, to present the way of organizing, training and managing situations of police interest from the arranger countries, as well as to exchange knowledge and know-how relating to our profession and also to strengthen the collegiality between police officers from different countries.

            In this framework, the participating countries were introduced to the policing methods of the hosting countries and in particular, they came into contact with the mounted police (whose stables they visited and learned how the horses are trained and used), the policing with the use of helicopters and their key role in cases of search for perpetrators and/or missing persons, the specialized police department “Marechaussee” and the military police, but also, the members who participated in this program had the opportunity to visit the city of Antwerp (Belgium), where they had a tour of the new premises of Antwerp Police Headquarters (84. 000 m2) and were informed about the strategies of approaching and responding of the Fast Response Team – Arrest Unit.

            At the end of the program, the participants received a short training in shooting with Walther P99 and the use of Stun Gun (Taser), while the week was concluded with their participation in the conduct of police patrols, as passengers in patrol vehicles, in order to see how the local police operates, acts, responds and manages incidents of police interest.

            In conclusion, this program proved foremost, that despite the cultural differences between our countries, regardless of the logistical equipment we have, and the legislation governing each individual state, police officers around the world have a common code of communication, appreciation and love for every colleague regardless the country is coming from, as well as, sincere respect for our profession, elements that create deep bonds and friendships between us.

Προηγούμενο άρθροΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Εκπροσώπηση Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών στην 30η επέτειο ίδρυσης του Βουλγάρικου Τμήματος της Ι.Ρ.Α.
Επόμενο άρθροΤΔ ΡΟΔΟΠΗΣ: Δοξολογία την ημέρα εορτής Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας.