Δωδεκάνησα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διεύθυνση
ΤΚ
Πόλη  ΡΟΔΟΣ
Τηλ
 2241022208
Fax
Ιστοσελίδα
email  steliosvitzileos@gmail.com

την 29/02/2016 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε  σε σώμα ,(αναδιάρθρωση 23.9.2018) ως παρακάτω :

Διοικητικό Συμβούλιο

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ Στυλιανός  6956134304
2.  Α’  Αντιπρόεδρος  ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΟΥ Αθανασία
3.  Β’ Αντιπρόεδρος  ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Μιχαήλ
4.  Γ’ Αντιπρόεδρος  ΔΟΞΑΚΗΣ Βασίλειος
5.  Γεν. Γραμματέας  ΡΟΥΣΑΚΗ Αναστασία  6944343994
6.  Βοηθός Γεν. Γραμμ. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Τσαμπίκος  6932761648
7.  Ταμίας  ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ Παναγιώτης
8.  Βοηθός Ταμία  ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ
9.  Αρμ.Δημ.Σχεσεων  ΚΑΨΑΛΗΣ Βασίλειος

Αναπληρωματικά μέλη

 Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1.
2.
3.

Ελεγκτική Επιτροπή

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΔΑΜΑΛΑΣ Θεόδωρος
2.  Μέλος
3.  Μέλος
Προηγούμενο άρθροΕύβοια
Επόμενο άρθροΔράμα