Αθηνών – Αττικής

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση  Ικτίνου 2
ΤΚ
 10552
Πόλη  Αθήνα
Τηλ
 210 5227187 & 210 5222804
Fax  210 5248397
Ιστοσελίδα
email ipa.athens@gmail.com

Την 19η Μαρτίου  2019 συνήλθε  το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως κατωτέρω :


Διοικητικό Συμβούλιο

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος  6972817155
2.  Α’  Αντιπρόεδρος  ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Ειρήνη  6938009833
3.  Β’ Αντιπρόεδρος ΖΙΑΚΑΣ Κωνσταντίνος
4.  Γ’ Αντιπρόεδρος  ΠΑΛΙΑΚΟΣ Γεώργιος  6977597072
5.  Γεν. Γραμματέας  ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ευθυμία  6989804007
6.  Βοηθός Γεν. Γραμμ.  ΖΑΧΑΡΗΣ Νικόλαος
7.  Ταμίας  ΑΡΖΙΜΑΝΟΓΛΟΥ Μιχαήλ
8.  Βοηθός Ταμία  ΜΑΡΚΟΣ Θεόδωρος
9.  Δημοσίων Σχέσεων ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΗΣ Σωτήριος

Αναπληρωματικά μέλη

 Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σταμάτιος
2.  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης
3.  ΚΑΡΚΑΛΗΣ Κυριάκος

Ελεγκτική Επιτροπή

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΜΩΡΑΪΤΗ Μυρσίνη
2.  Μέλος  ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
3.  Μέλος ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

Ιστορικό & Δραστηριότητες

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών είναι η μοναδική παγκόσμια οργάνωση αστυνομικών χωρίς διακρίσεις βαθμού, φύλου, γλώσσας, φυλής, θρησκείας και χωρίς συνδικαλιστικές επιδιώξεις.

Είναι ένα κοινωνικοπολιτιστικό και επιστημονικό σωματείο που με τη δράση μας και τις ευαισθησίες επιδιώκουμε τη δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης αμοιβαίας κατανόησης και  φιλίας μεταξύ των αστυνομικών και των οικογενειών τους. Την ανταλλαγή επαγγελματικών και επιστημονικών γνώσεων και πείρας στο χώρο της Αστυνομίας  με σκοπό τη διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας.

Η  Δ.Ε.Α  είναι η Ένωση όπου τα μέλη της χτίζουν και υπηρετούν την ιδέα της φιλίας χωρίς σύνορα. Ο χώρος όπου οι αστυνομικοί συμβάλλουν ανιδιοτελώς και εθελοντικά ως γέφυρα επικοινωνίας και πολύπλευρης προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Η  Τοπική Διοίκηση Αθηνών – Αττικής είναι η πρώτη Τοπική Διοίκηση του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος/ΙΡΑ και Ιδρύθηκε με  απόφαση  του Πανελληνίου Συνεδρίου  στις 21-6-1979 .

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούσαν οι :
Πρόεδρος              Κουτρουμπής Νικόλαος
Αντιπρόεδρος          Ελευθερίου Δημήτριος
Γ.Γραμματέας          Στρατής Αθανάσιος
Βοηθός Γ. Γραμματέα   Γεωργιόπουλος Αθανάσιος
Ταμίας                Κασσωτάκης Ιωάννης
Βοηθός Ταμία          Χαρακτινιώτης Παναγιώτης
Μέλος                 Μητρόπουλος Δημήτριος
Μέλος                 Βλάχος Αλέξανδρος

      Διατελέσαντες Πρόεδροι:
1. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Νικόλαος      21-6-1979 έως  5-6-1992
2. ΣΤΡΑΤΗΣ  Αθανάσιος        5-6-1992  έως  18-6-2004

Σήμερα η Τοπική Διοίκηση Αθηνών αριθμοί 3.561 εν ενεργεία και εν αποστρατεία  μέλη. Είναι μία από τις πιο δραστήριες Τοπικές Διοικήσεις του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος.

Την 18η Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και συμμετοχή εκατοντάδων μελών μας οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Αθηνών-Αττικής από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προηγούμενο άρθροΑιτωλία
Επόμενο άρθροIPA HOUSE Αθήνα