ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΑΑΠΛ

Aρ. Πρωτ.: 901/2019 Αθήνα, 7 Αυγούστου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ
ΘΕΜΑ: «Δημιουργία Τομέα Υγείας στον Κλάδο Συμπληρωματικών Παροχών».

Αγαπητό μέλος
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι προτιθέμεθα να δημιουργήσουμε Τομέα Υγείας στον Κλάδο Συμπληρωματικών Παροχών με χορήγηση επιδομάτων (χειρουργικών και νοσηλείας εντός ιδιωτικών ή δημόσιων νοσοκομείων και λοιπών ιατρικών παροχών). Προς τούτο σας αποστέλλουμε προσηρτημένα κατάσταση σε μορφή υπολογιστικού κειμένου (excel) την οποία και παρακαλούμε να τη συμπληρώσετε ορθά, υποβάλλοντάς την ηλεκτρονικά στο Ταμείο μας (info@teaapl.gr) μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2019.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις παροχές του Τομέα Υγείας θα σας γίνουν γνωστές με νεότερη επιστολή μας, αφού συλλέξουμε και επεξεργαστούμε αναλογιστικά όλες τις καταστάσεις σε μορφή υπολογιστικού κειμένου (excel) που θα μας υποβληθούν, συμπληρωμένες με τα αιτούμενα στοιχεία.

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΡΖΙΜΑΝΟΓΛΟΥ Μιχαήλ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Προηγούμενο άρθροIPA Games 2020 – Information
Επόμενο άρθρο5η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΙΡΑ