19ο Συνέδριο (Χαλκιδική, 2003)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

19ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Ι.Ρ.Α.)

 Α’  ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ)

 Στη Χαλκιδική σήμερα την 9η Μαΐου 2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 στο χώρο εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «SANU» συνήλθαν τα μέλη του Πανελληνίου Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.), μετά από κοινοποίηση της εγκυκλίου του Εθνικού Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού για την διεξαγωγή των προσυνεδριακών εκδηλώσεων.

Μετά το πέρας προσέλευσης των επισήμων, των συνέδρων και των ξένων προσκεκλημένων, έλαβε το λόγο ο πρόεδρος της Τ.Δ. Χαλκιδικής κ. Θεόδωρος Παυλίδης και στη συνέχεια κάλεσε τον Υποστράτηγο Ανδραβίζο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας να κηρύξει την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.

Στη συνέχεια τον κύκλο των ομιλητών άνοιξε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος κ. Χρήστος Κοντάκος και ακολούθησαν προσφωνήσεις από τους κκ επίσημους παρευρισκομένους, οι οποίοι απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό.

Κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου ήταν ο κ. Πιπερόπουλος Γεώργιος καθηγητής επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ο οποίος ανέπτυσσε το θέμα «Αστυνομικός, ένας υπερβολικά απαιτητικός ρόλος στις προκλήσεις του 21ου αιώνα»
Β’ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ

 Την 10η Μαΐου 2002, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 στην αίθουσα Συνεδρίων του Ξενοδοχείου «SANU» άρχισαν οι εργασίες της 2ης ημέρας του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου, στο οποίο αναλυτικά προσήλθαν:

    Τα μέλη του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος
Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής
Οι εκπρόσωποι των Τοπικών Διοικήσεων
Ο υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού «ΝΕΑ της ΙΡΑ»
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΑΜΔΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Τμήματος κ. Φρειδερίκος Μαρκόπουλος προέβη στην καταμέτρηση των προσελθόντων μελών του Πανελληνίου Συνεδρίου και αφού έλαβε υπόψη του εξουσιοδοτήσεις με τις οποίες εκπροσωπούνται Τοπικές Διοικήσεις, διαπίστωσε απαρτία.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου 59 υπόχρεων μελών του Πανελληνίου Συνεδρίου, θεωρήθηκαν παρόντα τα 57 μέλη, (6 μέλη του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος, 44 μέλη εκπρόσωποι Τ.Δ. και 7 με εξουσιοδότηση) όπως παρακάτω:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικού Τμήματος:

    1. ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος
2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
3. ΔΕΛΛΑΣ Χρήστος
4. ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ιωάννης
5. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Φρειδερίκος
6. ΡΗΓΑΣ Γεώργιος
7. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
8. ΓΙΑΧΟΣ Σταύρος
9. ΝΙΚΟΛΟΣ Ιωάννης

Προηγούμενο άρθρο18ο Συνέδριο (Ρέθυμνο, 2002)
Επόμενο άρθρο20ο Πανελλήνιο Συνέδριο (Ζάκυνθο, 2004)