ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Βραβείο τεχνολογικής κινητικότητας του I.E.B.
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
"Dear friends. IPA websites became a window into our association and each year we find that all the sections are investing a lot of energy in efficiency, service, information and more. We proudly award your section with a gold medal for your national IPA website." Adv. Gal Sharon VP and chairperson of SCC

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ