φωτογραφιες κατά τη διαρκεια του 32ου Π.Σ. στη Ζάκυνθο τον Μάιο 2016
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις, οι εισφορές των ΔΥ στο επικουρικό ταμείο τους (ΕΤΕΑ/ΤΕΑΔΥ) ήταν 6% επί του…