Διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας και Ελεγκτικής Επιτροπής

Ιουλ 30, 2016

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 14& ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Κ.41334 -ΤΗΛ. 2410683114

                                                                                                                         Λάρισα 10-6-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: « Διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας ως      

             και Ελεγκτικής Επιτροπής»

     Σας γνωρίζουμε ότι την 5η Ιουνίου πραγματοποιηθήκαν με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των μελών μας οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας. Την 10η Ιουνίου 2014 συνήλθε το νέο Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

                             ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     1 .Πρόεδρος: ΤΣΙΩΡΑΣ Χρήστος του Ματθαίου

2. Γενικός Γραμματέας: ΤΖΗΛΕΛΗ Άννα του Μιχαήλ

3. Α΄ Αντιπρόεδρος: ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Αχιλλέας του Αθανασίου

4. Β΄ Αντιπρόεδρος: ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Γεωργία του Δημητρίου

5. Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΧΑΡΕΤΙΔΟΥ Μαρία του Ιωάννη

6. Βοηθός Γραμματέα: ΤΟΥΤΟΥΝΑΣ Ευάγγελος του Πολύζου

7. Ταμίας: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κωνσταντίνος του Βασιλείου

8. Βοηθός Ταμία: ΤΣΑΝΑ Πηνελόπη του Δημητρίου

9. Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: ΛΙΑΚΟΥ Αφροδίτη του Ιωάννη

                  

                     ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

       

   1.Πρόεδρος: ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ Αθανασία του Νικολάου

       2.Μέλος: ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Παναγιώτης του Σωτηρίου

       3.Μέλος: ΠΑΝΤΑΖΗΣ Απόστολος του Θωμά

SERVO PER AMIKECO

(Υπηρετώ διά της Φιλίας)

             Ο Πρόεδρος                                         Ο Γραμματέας

               ΤΣΙΩΡΑΣ Χρήστος                                    ΤΖΗΛΕΛΗ Άννα

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΡΑ