ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ 18-5-2013

Ιουλ 30, 2016

Δράμα, 7 Μαΐου 2013

                                                      Π Ρ Ο Σ

                                   Όλες της Υπηρεσίες Α.Δ. Δράμας

                                    (Τεθεί Πίνακα Ανακοινώσεων)

                                                                          ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

               1. Σωματείο Αστυνομικών Υπαλ. Ν.Δράμας

               2. Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων

                   Συνοριακής Φύλαξης Ν. Δράμας

               3. Ένωση Αξ/κών Ανατ. Μακ. & Θράκης

ΘΕΜΑ: «Ημερίδα Ενημέρωσης για Επαγγελματικό Ταμείο Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.»

     Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 18 Μαΐου 2013 και ώρα 11:00΄ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (ισόγειο) του Δήμου Δράμας, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα με θέμα: «Ενημέρωση για Επαγγελματικό Ταμείο Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. όλων των εργαζομένων στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», μετά και τις πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν στο καταστατικό.

   Την Ημερίδα έχουν κληθεί να παρακολουθήσουν οι Αντιπρόσωποι του ταμείου, καθώς επίσης οι Πρόεδροι όλων των Συνδικαλιστικών Σωματείων της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, καθώς και οι εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού, οι οποίοι από την 4-4-2013 έχουν δυνατότητα εγγραφής στο ταμείο.  

     Καλείστε όλοι οι συνάδελφοι να παρευρεθείτε στην ημερίδα, καθώς η ανάγκη για αλληλεγγύη - αλληλοβοήθεια μεταξύ μας , αλλά και αποταμίευση είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Επιβάλετε να ενημερωθείτε για τον εαυτό σας , τους συναδέλφους σας και τις οικογένειές σας.  

«Δίπλα στον αστυνομικό, κοντά στον συνάνθρωπο»

Με εκτίμηση

O Αντιπρόσωπος Ν.Δράμας

ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΡΑ