Συλλογή αντικειμένων Ελληνικής Αστυνομίας στην Καρδίτσα

Ιουλ 29, 2016

Ο Υποστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας ε.α. Δημήτριος Καλλιαντζής, μέλος της Τοπικής Διοίκησης Καρδίτσας της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, συλλέκτης αστυνομικών στολών και λοιπών συλλεκτικών αντικειμένων ανταλλάσσει πηλίκια, στολές, σήματα και άλλα είδη, σχέσιν έχοντα με την Ελληνική Χωροφυλακή, την Αστυνομία Πόλεων, καθώς και με τις Αστυνομίες ξένων χωρών.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 699 888 1088.

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΡΑ