Ο Κυριάκος Κάρκαλης στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του P.E.B

Ιουλ 29, 2016

Άλλη μία Ελληνική Εκπροσώπηση στο Παγκόμιο Τμήμα . Ο Κυριάκος Κάρκαλης Αναπλ. Γενικός Γραμματέας & αρμόδιος διεθνών σχέσεων, επιλέγη από την Α΄. ΑντιπρόεδροN Gal SHARON για την επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων.

Ευχαριστώ θερμά το Εθνικό μας Τμήμα για τη στήριξη της υποψηφιότητάς μου ως μέλος της Παγκόσμιας Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων.

Υπόσχομαι να μην τους απογοητεύσω, εργαζόμενος με όλες μου τις δυνάμεις , προς όφελος της ΙΡΑ, του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, των συναδέλφων και της ιδέας του “SERVO PER AMIKECO”

Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Ελληνική αντιπροσωπεία που αποτελούμενη από τους κ.κ. Καραπατάκη Ιωάννη, (Εθνικό Πρόεδρο) Πανούση Ιωάννη (τ. Παγκόσμιο Αν. Γεν. Γραμματέα )και Βλάχο Αθανάσιο (ΤΔ Αθηνών – Αττικής) καθώς και τον Παγκόσμιο Γενικό Γραμματέα κ. Γεώργιο Κατσαρόπουλο για την πολύτιμη βοήθεια τους στην επιλογή μου.

Φυσικά  ευχαριστώ ιδιαίτερα την άξια συνάδελφο κα Gal SHARON που με επέλεξε. Τόσο η ίδια, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, είναι εκλεκτοί φίλοι και η συνεργασία μαζί τους, δε μπορεί παρα να είναι αγαστή, γόνιμη και δημιουργική

Φιλικά

Κυριάκος Κάρκαλης

Αν. Γεν. Γραμματέας

Αρμ. Διεθνών Σχέσεων

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΡΑ