Συνέδριο στην Άγκυρα

Ιουλ 29, 2016

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Π Ρ Ο Σ :
Όλες τις Τοπικές Διοικήσεις

ΘΕΜΑ : “ Πρόσκληση συμμετοχής στο ετήσιο Συνέδριο του Τουρκικού Τμήματος ΙΡΑ”

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε ότι το Τουρκικό Τμήμα της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών μάς απηύθυνε πρόσκληση συμμετοχής 2 ατόμων στο ετήσιο τακτικό Συνέδριό τους που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα από 19 έως Οκτωβρίου 2011.

Θα επιθυμούσαμε να μας προτείνετε μέχρι 26.09.2011 άτομα της Τοπικής σας Διοίκησης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω εκδήλωση και να γνωρίζουν άριστα μία ξένη γλώσσα.

Να ληφθεί υπόψη  ότι τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής θα βαρύνουν την Τοπική σας Διοίκηση και η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν.

Εάν δηλώσουν περισσότερα άτομα η επιλογή θα γίνει από το Εθνικό Τμήμα με κριτήριο τη γνώση ξένης γλώσσας και την εμπειρία σε θέματα ΙΡΑ.

SERVO PER AMIKECO

Με εκτίμηση


                                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                   Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας
             Καραπατάκης Ιωάννης                                       Παπάς Βασίλειος

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΡΑ