Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Πανελληνίου Συνεδρίου

Ιουλ 29, 2016

Δημιουργήθηκε στις Σάββατο, 12 Νοέμβριος 2011 23:12

Το Πανελλήνιο Συνέδριο της Δ.Ε.Α. πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο (ξενοδοχείο Rodos Palace) από 23-27 Ιουνίου 2010, με τη συμμετοχή 343 συνέδρων, μελών οικογενειών, επισήμων, ξένων αποστολών και φίλων.

Συμμετείχαν τα μέλη του ΔΣ του Εθνικού τμήματος, τα μέλη της Ελεγκτικής επιτροπής, 41? Εκπρόσωποι Τοπικών Διοικήσεων της χώρας με 97? Παρατηρητές-Συνέδρους. Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης εκλέχθηκε ο Γ. Αβραμίδης (ΤΔ Σάμου) και Γραμματέας ο Π. Χράπας (ΤΔ Σερρών).

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

ΑΆ Ημέρα Συνεδρίου (Θέματα Δ.Ε.Α.):

1.
    

Έγκριση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού έτους 2009.

2.
    

Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού - Ισολογισμού, έκθεση ελέγχου εξελεγκτικής επιτροπής.

3.
    

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη για το έτος 2009.

4.
    

Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων για το 2010.

5.
    

Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης & Θέματα που ανέκυψαν από την προηγούμενη Γ.Σ. για ενέργειες.

6.
    

Αποτίμηση 25ου Πανελληνίου συνεδρίου & 5ης Φιλικής συνάντησης , παρατηρήσεις, προτάσεις.

Ορισμός επομένου Πανελληνίου Συνεδρίου

Προτάσεις από τις ΤΔ Ηρακλείου & Καβάλας

Ορισμός Προσυνεδριακής Συνάντησης

Εγκρίθηκε η διοργάνωση από τη ΤΔ Δράμας.

7.
    

Έκθεση διοικητικών θεμάτων

8.
    

Έκθεση πολιτιστικών θεμάτων

9.
    

Έκθεση κοινωνικών θεμάτων

10.
    

Κίνηση – Απολογισμός ξενώνων – Στατιστικά

Ενημέρωση διεθνούς συνάντησης διαχειριστών ξενώνων – προτάσεις.

11.
    

Αποτελέσματα ενεργοποίησης επιτροπών
12.    

Κινητοποίηση-εξόρμηση για ενημέρωση και εγγραφή νέων μελών

13.
    

1. Αύξηση ετήσιας συνδρομής κατά 2 ¤ για ενίσχυση με αυτό το ποσό των Τοπικών Διοικήσεων. (Σχετικό 14 -2)

2. Οι διαχειριστές των ξενώνων & ο υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού να μην έχουν άλλες αρμοδιότητες, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

3. Ενίσχυση με ένα τουλάχιστον άτομο εν ενεργεία ή συνταξιούχο για την επάνδρωση και υποστήριξη της γραμματείας. ((Σχετικό 17 -6)

4. Ενεργοποίηση και ενημέρωση της ιστοσελίδας του Εθνικού τμήματος.

5. Πρόταση για εβδομάδα φιλίας μεταξύ των αδελφοποιημένων ΤΔ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. (Σχετικό 14 -1)

14.
    

1. Συνάντηση αδελφοποιημένων Τοπικών Διοικήσεων.

2. Δημιουργία αποθεματικού ενισχύσεων Τοπικών Διοικήσεων & μελών Δ.Ε.Α.

ΤοΤο ΔΣ του ΕΤ ήδη δημιούργησε το αποθεματικό αυτό.

3. Διακήρυξη Θεμελιωδών Αρχών Δ.Ε.Α. (φιλίας, φιλοξενίας, ανθρωπισμού, αλληλεγγύης, ενότητας, παγκοσμιότητας και εθελοντισμού). Η διακήρυξη προτείνεται να αποτελέσει (μετά από εισήγηση) διεθνές κείμενο το οποίο θα υιοθετηθεί απΆ όλα τα Εθνικά τμήματα, θα παρουσιαστεί σε όλα τα Διεθνή όργανα και θα αποτελέσει μια αξιοσέβαστη και βασική σύμβαση για όλα τα μέλη σε όλο το κόσμο.

15.
    

Υποτροφίες αποφοίτων των Αστυνομικών σχολών στο Gimborn με δαπάνη του Εθνικού τμήματος. Η πρόταση αφορά τους άριστους κάθε σχολής, με σκοπό να φέρει τους νέους ποιο κοντά στην Ένωση και ένα βήμα από την ιδέα του «Servo Per Amikeco». Η πρόταση έγινε δεκτή. Θα ενημερωθεί η Δ/νση εκπαίδευσης του ΑΕΑ με έγγραφο.

16.
    

1. Αναλογική εκπροσώπηση αντιπροσώπων στα Πανελλήνια συνέδρια της Δ.Ε.Α.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρο ..)

Η πρόταση απερρίφθη

2. Εφοδιασμός όλων των Αστυνομικών σχολών με υλικό & αναμνηστικά της Δ.Ε.Α. μέσω και με μέριμνα των οικείων Τοπικών Διοικήσεων.

Η πρόταση έγινε δεκτή. Το ΕΤ θα στείλει τα απαιτούμενα υλικά/αναμνηστικά μετά από έγγραφο αίτημα της ΤΔ.

3. Δωρεάν εγγραφή των δοκίμων και μηδενική συνδρομή μέχρι την αποφοίτησή τους.

Με βάσει το Διεθνές Καταστατικό και τις αποφάσεις της Διεθνούς Εκτελεστικής Επιτροπής (ΡΕΒ), αυτό μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο για το 1ο έτος εγγραφής τους.

4. Καθυστέρηση εφαρμογής τροποποιήσεων Καταστατικού Ελληνικού Τμήματος.

Αφορά τις νομικές διεργασίες και χρόνους που απαιτεί το Πρωτοδικείο Αθηνών.

5. Κατάργηση της βράβευσης των δραστήριων ΤΔ για τη δράση τους, από τις επιτροπές, με σκεπτικό ότι δεν προάγεται ή άμιλλα και προκαλεί πικρία στις μη δραστήριες ΤΔ. Αίτημα εξαίρεσης της ΤΔ Θεσσαλονίκης από τη διαδικασία.

Η πρόταση απερρίφθη

6. Ταχύτερη επεξεργασία και αποστολή στις ΤΔ των πρακτικών του Πανελληνίου συνεδρίου, εντός 1 μηνός.

Η χρονική διάρκεια επεξεργασίας εξαρτάται από το πρόεδρο & γραμματέα του συνεδρίου.

7. Αποστολή πρακτικών στις ΤΔ εντός 10 ημερών των συνεδριάσεων του ΔΣ του Εθνικού τμήματος.

Με βάση το Καταστατικό του ΕΤ όσοι επιθυμούν έγγραφα μπορούν εγγράφως να τα ζητούν. Το ΔΣ του ΕΤ δεν υποχρεούται να στέλνει τα πρακτικά.

17.
    

1. Τροποποίηση Καταστατικού ώστε να γίνονται αλλαγές κάθε δύο χρόνια.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρα 29, 31, 33, 43)

Με απόφαση του ΔΣ του ΕΤ η πρόταση τροποποιήθηκε ώστε η αλλαγή να γίνεται κάθε 3 χρόνια (εκλογικό συνέδριο).

Η πρόταση έγινε δεκτή.

2. Τροποποίηση Καταστατικού ώστε να εγγράφονται ως μέλη οι Λιμενικοί, Πυροσβέστες και Π.Υ. του υπουργείου μας.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρο 4)

3. Τροποποίηση Καταστατικού ώστε η ετήσια συνδρομή να γίνεται ισομερώς (50% - 50%) για τις ΤΔ με μέλη πλέον των 700 και σε ποσοστό (70% για τη ΤΔ – 30% για το ΕΤ) για τις υπόλοιπες.

Η πρόταση απερρίφθη

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρο 12)

4. Τροποποίηση Καταστατικού ή Κανονισμού για έκδοση ανακοινώσεων από το ΕΤ, οι οποίες να εκφράζουν τη θέση μας σε ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και έχουν σχέση με την Αστυνομία.

Η πρόταση ……………………….

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

5. Πανευρωπαϊκή συνδιάσκεψη γυναικών.

Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 27ο Πανελλήνιο συνέδριο το 2011 στο Ηράκλειο, με δυνατότητα διοργάνωση της συνδιάσκεψης.

………………………………………

6. Γραμματειακή υποστήριξη του ΕΤ από μέλη του ΔΣ του ΕΤ που διαμένουν στην Αθήνα.

  ………………………………….

18.
    

Λοιπά θέματα (χωρίς λήψη απόφασης)…

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΡΑ