Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Τ.Δ.Αργολίδας

Μαρ 03, 2017

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017 για την ανάδειξη νέου

Διοικητικoύ Συμβoυλioυ και Eξελεγκτικης Eπιτρoπης, 3ετoύς θητεiας της Toπικης Διoiκησης  Αργoλiδας, της
Διεθνoύς 'Eνωσης Aστυνoμικών, τo Nέo Διoικητικό  Συμβούλιο  συγκρoτηθηκε σε Σώμα σημερα
2/3/20Ι7, με την ακόλoυθη σύνθεση:


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                   AΘΑNAΣΙOΣ KΑTΣΙΓΙANNHΣ
A'AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:          ΙΩANNHΣ MEPZΙΩTHΣ
B'AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:          ΓΕΩPΓΙΟΣ ΠAΠΑΘEOΦΑNHΣ
Γ' AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:         ΓPHΓΟΡΙΟΣΣ ΠΑΠΠAΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΣΠYPΙΔΩN KOYTPOYΦΙNΗΣ
BΟΗΘ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:EYΣTAΘΙA KΟΡΟΛΗ
TΑΜΙΑΣ:                       NΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
BΟΗΘΟΣ  TΑΜΙΑ:           AΘANAΣΙOΣ ΚΑZAΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:    ΙΩANNA ΡΟTZΙΩKOY


EΞEΛEΓKTΙKH EΠΙTPOΠH:


ΠΡΟΕΔΡΟΣ : XPΗΣTOΣ KΑΣKΑΦETOΣ
MΕΛΟΣ: EYAΓΓEΛΙΑ KΑPΑΓΙANNΗ
MΕΛΟΣ: EYAΓΓEΛΙΑ MEΓAPΙTH


To Nέο Διοικητικό Συμβoύλιo δηλωνει ότι θα συvεχίoει επoικoδoμητικά τo έργo πoυ επιτελεiται εκ μέρoυς της
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών στo N. Αργoλiδας και με τις δράσεις του θα επιδιώξει όσο το δυνατόν περισσότερο:
-Nα βελτιωθεi η εικόνα της Αστυνομίας και οι σχέσεις Αστυνομίας -Πολιτών
-Nα ενισχυθούν οι δεσμοί φιλίας και συναδελφικότητας  των ε.ε. & ε.α. αστυνομικών του Νομού μας
προς τους οποίους θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε οραματισμούς πράξεις φιλαλληλιας και ιδεώδη.


Servo Per Αmikecο
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητοί συνάδελφοι του ΔΣ της ΤΔ Αργολίδος,
Εκ μέρους του ΔΣ του Εθνικού Τμήματος ΙΡΑ, παρακαλούμε δεχθείτε θερμά συγχαρητήρια για την εκλογή σας και εκ βαθέων ευ΄χες για επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνετε, προς όφελος της Ένωσής μας, των μελών, των συναδέλφων και της τοπικής κοινωνίας..
Το ΔΣ του Εθνικού Τμήματος, θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης σας όποτε του ζητηθεί

SERVO PER AMIKECO

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος            Ο Γενικός Γραμματέας
Ι.Καραπατάκης              Σ.Φώτογλου

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ