Διοργάνωση διάλεξης με θέμα «Εργασιακό Στρες Αστυνομικών – Τρόποι διαχείρισης.

Φεβ 17, 2017

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ

-Σας αποστέλλουμε επισυναπτόμενα αφίσα που αφορά το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας .

Επίσης σας επισυνάπτουμε πρόσκληση που αφορά την εν θέματι εκδήλωση όπου η παρουσία σας θα αποτελέσει τιμή μας και χαρά μας.

                                             SERVO PER AMIKECO

           Ο                                     Η

    Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΟΔΟΥΛΟΥ                   ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΛΚΟΥ

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ