ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Ιαν 16, 2017

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Την Παρασκευη 20 Ιανουαρίου 2017 στο 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας θα πραγματοποιηθει ημερίδα

με θεμα " περί κώδικα οδικής κυκλοφορίας-πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων " για την ενημέρωση των μαθητών-μαθητριών του 3ου Γυμνασίου

Καλαμάτας.

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ