ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΗΝ Τ.Δ.ΑΧΑΊΑΣ

Αυγ 10, 2016

Πάτρα  10 Ιουνίου  2016
Αριθ.πρωτ.:  21/2              

        Προς :Ελληνικό Τμήμα /Δ.Ε.Α.                                                                                                                                                
ΘΕΜΑ: «Αρχαιρεσίες της 03/06/2016 για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε.» .

       Σας γνωρίζουμε ότι την 03/06/2016 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι αρχαιρεσίες της τοπικής μας διοίκησης από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
    Την 10/06/2016 συνήλθε το Δ.Σ., με ευθύνη του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου κ. Φωτογλου Σπυρίδωνα και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως  κατωτέρω :
            Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                  
1.  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ          : ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναστάσιος
2.  Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
3.  Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Νικόλαος
4.  Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΜΑΥΡΟΜΥΤΗΣ Βασίλειος
5.  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΧΑΛΙΜΟΣ Κων/νος
6.  ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. : ΠΕΤΤΑ Ιωάννα
7.  Τ Α Μ Ι Α Σ                 : ΒΟΜΠΙΡΗΣ Αθανάσιος
8.  ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ        : ΘΕΟΣ Βασίλειος
9.    ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ. : ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων
           Β. Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.    ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΠΑΙΡΑΜΗ Αγλαΐα
2.    ΜΕΛΟΣ       : ΜΕΝΥΧΤΑΣ Κων/νος
3.    ΜΕΛΟΣ       : ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης
    Αρμόδιος για την ομάδα στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και του Blog της ένωσης μας ορίστηκε εκ νέου ο κ. Μαυρομύτης Βασίλειος και υπεύθυνη για θέματα ταυτοτήτων μελών μας η Αν. Γενική Γραμματέας κ. Πέττα Ιωάννα. Τοπικός διαχειριστής του αρχείου μελών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ορίστηκε ο πρόεδρος κ. Νικολάου Αναστάσιος.


SERVO PER AMIKECO

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    
ΧΑΛΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ