Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρχαιρεσιες Στην Τ.Δ. Αχαιας

Αυγ 07, 2016

Πάτρα  18 Μαΐου 2016
Αριθ.πρωτ.: 16/2016
          

Προς: Άπαντες υπηρεσίες Α.Δ. Αχαΐας


Κοιν.: Ελληνικό τμήμα Δ.Ε.Α.

ΓE.Π.A.Δ.Δ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:     «Πραγματοποίηση ετήσιας εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης 2016»

Σας ενημερώνουμε ότι η Τοπική Διοίκηση Αχαΐας θα πραγματοποιήσει Γενική εκλογοαπολογιστικη Συνέλευση των μελών της ,σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 41 του Καταστατικού της Ι.Ρ.Α, σε πρώτη συνεδρίαση την 30-5-2016 και ώρα 10.00΄ στα γραφεία μας. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη ενημέρωση την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00΄στην λέσχη του Αστυνομικού Μεγάρου της Α.Δ. Αχαΐας ,Ερμού 95 , 5ος όροφος για τη συζήτηση- λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και εκλογές για την ανάδειξη Νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής   Επιτροπής .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

   1.Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνελεύσεως & Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

   2.Εκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ. (κ. Πρόεδρος)

   3.Έγκριση  Ισολογισμού – Απολογισμού έτους 2015 και

       απαλλαγή μελών Δ.Σ.(κ. Ταμίας)

   4.Έγκριση  Ετήσιου Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2016.(ταμίας)

   5.Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.(πρόεδρος Ε.Ε.)

   6.Ψηφοφορία μελών 11.00΄ έως 16.00΄. για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής   Επιτροπής .    

Σημείωση :  Δηλώσεις υποψηφιοτήτων θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στα γραφεία μας την 26, 27 και 28 Μαΐου και από ώρα 18:00 έως 20:00.