ΝΕΟ Δ.Σ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αυγ 07, 2016

Πρέβεζα 04-04-2016

ΘΕΜΑ: «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου»

Κατά τις πρόσφατες εκλογές (01-04-2016) για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέχθηκαν οι παρακάτω, και συγκροτήθηκαν σε σώμα στις 03-04-2016 ως ακολούθως:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΚΙΤΣΙΟΣ Σοφοκλής
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δημήτριος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΜΠΑΛΑΓΚΑ Αναστασία
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΚΑΨΑΛΗΣ Αθανάσιος
Γεν. Γραμματέας: ΚΟΣΜΑΣ Χρήστος
Βοηθός Γραμματέα: ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ Αθανάσιος
Ταμίας: ΖΟΥΠΑΝΟΥ Ιωάννα
Βοηθός Ταμία: ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ Ευαγγελία
Δημ. Σχέσεις: ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Λάμπρος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Λάζαρος -
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Μιχαήλ -
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεώργιος

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ