Αρχαιρεσίες της 13 Ιουνίου 2019 για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Τ.Δ. ΑΧΑΙΑΣ

Ιουν 24, 2019

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ


                                                                 ΠΑΤΡΑ 24 Ιουνίου  2019

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
              ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
                     Ικτίνου 2 - ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: ΄΄ Αρχαιρεσίες της  13 Ιουνίου  2019 για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής  Επιτροπής της Τ.Δ. ΑΧΑΙΑΣ΄΄.

       Σας γνωρίζουμε ότι την 13 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και συμμετοχή εκατοντάδων μελών μας οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης  Αχαΐας από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
    Την 18 Ιουνίου 2019 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως  κατωτέρω :
            Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                   
1.  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ       : ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναστάσιος
2.  Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ Κωνσταντίνος
3.  Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων
4.  Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
5.  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   : ΠΕΤΤΑ Ιωάννα
6.  ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.   : ΜΑΥΡΟΜΥΤΗΣ Βασίλειος
7.  Τ Α Μ Ι Α Σ             : ΖΑΦΕΙΡΗΣ Κωνσταντίνος
8.  ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ        : ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Νικόλαος
9. ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ.   : ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Σταύρος


           Β. Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.    ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΟΥΝΑΔΗΣ Παναγιώτης
2.    ΜΕΛΟΣ       : ΒΟΜΠΙΡΗΣ Αθανάσιος
3.    ΜΕΛΟΣ       : ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
            Αγαπητοί  συνάδελφοι,
     Θα  θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε  για την ανταπόκρισή σας και τη συμμετοχή όλων σας στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των θεσμοθετημένων οργάνων. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε στους σκοπούς της Ενώσεώς μας και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

 

S E R V O   P E R   A M I K E C O

           Ο  Πρόεδρος                                   Η  Γεν. Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Αναστάσιος                           ΠΕΤΤΑ Ιωάννα


                                       

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

newgif 2020 08

prosfores 1