Εορτασμός Αποστόλου Παύλου-ΤΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ιουν 24, 2018

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ-Τ.Δ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Χωρίς τίτλο

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ