18-4-2018: Σ.Ε.Α.Υ.Ο. 6η Τακτική Γενική Συνέλευση

Απρ 23, 2018

INTERNATIONAL   POLICE   ASSOCIATION
 Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ   Ε Ν Ω Σ Η   Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν
 ΜΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ
       ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ο.Η.Ε.
      ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΘΝΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  -  HELLENIC  NATIONAL  SECTION
 ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 21                                      Ορεστιάδα  21 Απριλίου  2018                                                                                                   

                                                     ΠΡΟΣ: ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                    
                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
                                                                  Ικτίνου 2 – 10552  ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: 18-4-2018:  Σ.Ε.Α.Υ.Ο. 6η Τακτική Γενική Συνέλευση.

     Την18-4-2018, μετά από τιμητική πρόσκληση, η Τ.Δ. συμμετείχε στην 6ηΤακτική Γενική Συνέλευση της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας (Σ.Ε.Α.Υ.Ο.), στην οποία ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Ορεστιάδας κ. ΛΥΤΡΑΣ απηύθυνε χαιρετισμό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
SERVO PER AMIKECO
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο  Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος  ΛΥΤΡΑΣ                                       Απόστολος  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ