Επίσκεψη Προέδρου Τ.Δ. Αιτωλίας στην Ορεστιάδα

Ιουν 22, 2017

INTERNATIONAL   POLICE   ASSOCIATION
Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ   Ε Ν Ω Σ Η   Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν
ΜΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ο.Η.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΘΝΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  -  HELLENIC  NATIONAL  SECTION
ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: ( 19 )                                Ορεστιάδα  21  Ιουνίου  2017  
                                                

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Προέδρου Τ.Δ. Αιτωλίας στην Ορεστιάδα.


     Σας γνωρίζουμε (περιληπτικά) ότι:
1) Την 21/6/2017 τα μέλη του Δ.Σ. της Τ.Δ. Ορεστιάδας, Πρόεδρος Λύτρας, Β΄ Αντ/δρος Ζαβράκης, Γ.Γ. Αντωνιάδης, Ταμίας Αλεξιάδης, αν. Ταμία Βαλασίδου, υποδέχθηκαν τον φίλο Πρόεδρο της Τ.Δ. Αιτωλίας Κώστα ΚΟΤΡΩΝΗ.
* Αφού επισκέφθηκαν εθιμοτυπικά τον Διευθυντή της Δ.Α. Ορεστιάδας, Α/Δ Συριτούδη και υπηρεσίες της Δ.Α., συζήτησαν θέματα της ΙΡΑ και αντηλλάγησαν απόψεις, σκέψεις, προβληματισμοί.
3) Σας στέλνουμε 1 φωτογραφία (υπ’ αριθ. 1) για δημοσίευση στο περιοδικό Νέα της i.p.a.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
SERVO PER AMIKECO
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο  Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος  ΛΥΤΡΑΣ                                       Απόστολος  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ