Φλώρινα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑ

Διεύθυνση

Ιωάννου Τρύπη 1

ΤΚ

 53100

Πόλη

 ΦΛΩΡΙΝΑ

Τηλ

 

Fax

 2385022202

Ιστοσελίδα

 

email

 

 την 2η Ιουνίου  2017 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα , ως παρακάτω

Διοικητικό Συμβούλιο

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΟΥ Παρασκευή      6947298923
2.  Α’  Αντιπρόεδρος ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Αναστάσιος       6977096777
3.  Β’ Αντιπρόεδρος  ΡΩΜΑ Δόμνα      6940739686
4.  Γ’ Αντιπρόεδρος ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ Ιωάννης      6977845127
5.  Γεν. Γραμματέας  ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ Αθηνά     6932300039
6.  Βοηθός Γεν. Γραμμ. ΛΙΟΝΤΗΣ Ευάγγελος      6980171117
7.  Ταμίας  ΓΑΖΗΣ Βασίλειος      6949948627
8.  Βοηθός Ταμία ΧΑΤΖΗΣ Παντελής      6972252376
9.  Αρμ.Δημ.Σχεσεων  ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής      6984630610

Αναπληρωματικά μέλη

 Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1.  
2.  
3.  

Ελεγκτική Επιτροπή

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΓΟΥΣΤΕΡΗΣ Χρήστος      
2.  Μέλος  ΚΟΪΟΣ Κύρος      
3.  Μέλος  ΜΠΟΖΙΝΗΣ Παντελής