Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κυκλάδες

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Διεύθυνση

ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗ

ΤΚ

 84 100

Πόλη

 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ

Τηλ

2281096100

Fax

 2281086260

Ιστοσελίδα

 

email

 

 Την 7η Μαϊου   2017 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως παρακάτω:

Διοικητικό Συμβούλιο

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος ΓΙΑΝΟΥΚΟΣ Ταξιάρχης      
2.  Α’  Αντιπρόεδρος  ΚΕΦΑΛΑΣ Ευάγγελος      
3.  Β’ Αντιπρόεδρος  ΜΠΕΛΕΛΗ Αναστασία      
4.  Γ’ Αντιπρόεδρος ΣΠΥΡΙΔΩΝΗΣ Λάμπρος      
5.  Γεν. Γραμματέας  ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Αβραάμ      
6.  Βοηθός Γεν. Γραμμ.  ΖΟΛΩΤΑΚΗΣ Θεόδωρος      
7.  Ταμίας  ΓΚΟΥΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Βάϊος      
8.  Βοηθός Ταμία  ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ Κωνσταντίνος      
9.  Αρμ.Δημ.Σχεσεων  ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ Δημήτριος      

Αναπληρωματικά μέλη

 Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1.  
2.  
3.  

Ελεγκτική Επιτροπή

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΜΟΥΤΑΦΗΣ Κωνσταντίνος      
2.  Μέλος  ΜΑΪΝΑΣ Βασίλειος      
3.  Μέλος  ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Χρήστος