Υποτροφίες Δοκίμων Ginborn

Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών υλοποιώντας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας ενημερώνει για τις Υποτροφίες των Δοκίμων Υπαστυνόμων και Αστυφυλάκων για το έτος 2012.