Εφορίες - Επιτροπές

ΠροςΤΔ Χώρας ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπών Ελληνικού Τμήματος ΔΕΑ» Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του ΔΣ του Εθνικού Τμήματος κατά τη…
Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβοθλίου του Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών  επικυρώθηκε  η συγκρότηση των επιτροπών…