Εκτύπωση αυτής της σελίδας

8 Δεκεμβρίου 2011

Κοινή συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικού Τμήματος με το Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Δ.Καρδίτσας την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011 στα πλαίσια της 7ης Φιλικής Συνάντησης στην Καρδίτσα