ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Καλημέρα σας. Σας ενημερώνουμε ότι από τη Διεθνή εκτελεστική επιτροπή  (ΙΕΒ) θα διατεθεί  στο Ελληνικό Τμήμα  (1) υποτροφία για το διεθνές σεμιναριακό κέντρο GIMBORN. (ARTHUR TROOP SHOLARSHIP)

Ο χρόνος και το θέμα του σεμιναρίου, να επιλεγούν από τον ενδιαφερόμενο από το πρόγραμμα σεμιναρίων  2016 , αφού πρωτίστως του γνωστοποιηθεί ότι επελέγη.

Τα έξοδα θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τον Παγκόσμιο Ταμία.

Παρακαλούμε όπως προτείνετε μέλη σας που ενδιαφέρονται και τους υποδείξετε να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση, την οποία μας αποστείλετε ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ 28-7-2015.Η τελική επιλογή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του ΙΕΒ. Οι ενδιαφερόμενοι να είναι έως 40 ετών και να ομιλούν σε καλό επίπεδο μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα, από τις γλώσσες εργασίας των σεμιναρίων με προτίμηση την Αγγλική.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Καραπατάκης                   Σπυρίδων Φώτογλου