ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ

-Σας αποστέλλουμε προσαρτημένα σχετική με το θέμα αφίσα και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας αλλά και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος (προβαίνοντας σε δήλωση συμμετοχής)  εάν και εφόσον υφίσταται .

                           SERVO PER AMIKECO

           Ο                                     Η

    Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ                  ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΛΚΟΥ

Έδεσσα, 6  Ιουλίου 2016     
 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:15/2016       
                                                                    
ΘΕΜΑ: Αρχαιρεσίες της 10ης  Ιουνίου  2016  για την ανάδειξη  Διοικητικού Συμβουλίου  και εξελεγκτικής επιτροπής της  Τοπικής Διοίκησης Πέλλας.

Σας γνωρίζουμε  ότι την Παρασκευή  10-6-2016 διενεργήθηκαν , με απόλυτη επιτυχία, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη  Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης Πέλλας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και Εξελεγκτικής επιτροπής.
Την 13η Ιουνίου 2016 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα , ως κατωτέρω :

Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
                                                                                                   ΤΗΛΕΦΩΝΑ


1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνος            
6937060170

2. Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ευστάθιος                           
6972032205   

3  Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ Θεόφιλος
6932614624

4. Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΟΥΣΚΑΣ Καλλίνικος
6932516020

5. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΕΛΚΟΥ Ειρήνη
6932196647  

6. ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤ
ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ Βασίλειος
6948899602         

7. ΤΑΜΙΑΣ
ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ Παναγιώτης
6974123453                   

8. ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ
ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ Δημήτριος
6972021981

9.ΑΡΜΟΔ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
ΜΠΑΤΣΙΟΣ Ιωάννης
6944962710

Β΄ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΒΕΝΑΣ Ιωάννης
6946929663

2. ΜΕΛΟΣ
ΠΑΡΜΑΤΑΣ Γεώργιος
6974605891      
           
3. ΜΕΛΟΣ
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ Χρήστος
6972890822

SERVO PER AMIKECO
Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                    
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η    Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΛΚΟΥ