ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ    
Κατερίνη  22 Ιουνίου 2017


Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο        Τ  Υ  Π  Ο  Υ


Την Πέμπτη  22 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης Πιερίας με θέμα την συγκρότηση σε Σώμα.

Από την συνεδρίαση προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

Διοικητικό  Συμβούλιο

Πρόεδρος:                            ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος      
Α΄ Αντιπρόεδρος:                  ΡΙΖΟΣ Αθανάσιος     
Β΄ Αντιπρόεδρος:                  ΧΑΣΙΩΤΗΣ Χρήστος      
Γ΄ Αντιπρόεδρος:                  ΤΣΙΑΚΑΣ Βασίλειος      
Γενικός Γραμματέας:              ΚΙΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αγαθάγγελος     
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:        ΜΠΟΥΚΛΗΣ Κωνσταντίνος     
Ταμίας:                                 ΜΠΕΣΛΕΜΕ Ουρανία    
Αναπλ. Ταμίας:                      ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ Δημήτριος     
Αρμόδιος Δημοσίων Σχέσεων: ΤΖΙΚΑΚΟΛΙΑΣ Κωνσταντίνος

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος: ΒΡΟΥΣΙΑ Αριστείδης

Μέλος:      ΜΕΣΚΟΥΡΗΣ Ευτύχιος

Μέλος:      ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ Στυλιανός

Αφού ολοκληρώθηκε η εκλογή ο Πρόεδρος κος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος , συνεχάρη του παρισταμένους για την εκλογή τους και τους ευχήθηκε να εργασθούν όλοι για την επιτυχία  των  σκοπών  της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.

SERVO PER AMIKECO

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος                  ΚΙΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αγαθάγγελος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ     
Φλώρινα, 21 Ιουνίου 2017


Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο        Τ  Υ  Π  Ο  Υ


Την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης Φλώρινας με θέμα την συγκρότηση σε Σώμα.

Από την συνεδρίαση προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

 

Διοικητικό  Συμβούλιο

Πρόεδρος:    ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ Παρασκευή (τηλ:6947298923)    
Α΄ Αντιπρόεδρος:         ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Αναστάσιος (τηλ:6977096777)    
Β΄ Αντιπρόεδρος:    ΡΩΜΑ Δόμνα (τηλ:6940739686)    
Γ΄ Αντιπρόεδρος:     ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ Ιωάννης (τηλ:6977845127)    
Γενικός Γραμματέας:    ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ Αθηνά(τηλ:6932300039 )    
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:     ΛΙΟΝΤΗΣ Ευάγγελος(τηλ:6980171117)    
Ταμίας:    ΓΑΖΗΣ Βασίλειος(τηλ:6949948627)    
Αναπλ. Ταμίας:    ΧΑΤΖΗΣ Παντελής (τηλ:6972252376)    
Αρμόδιος Δημοσίων Σχέσεων:    ΚΥΡΚΟΠΟYΛΟΣ Περικλής (τηλ:6984630610)    

Εκλογες στη  Τοπική Διοίκηση Πιερίας την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστοριά 15 Μαϊου 2017
 
ΘΕΜΑ: «Αρχαιρεσίες της 13 Μαϊου 2017 για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Τ.Δ. Καστοριάς»
 
Σας γνωρίζουμε ότι την 13 Μαϊου 2017 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και συμμετοχή δεκάδων μελών μας, οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Καστοριάς από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Την 15 Μαϊου 2017 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Πρόεδρος: ΤΣΙΟΛΑΣ Πέτρος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΓΕΡΑΣΗ Αναστασία
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αντώνιος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας: ΚΩΣΤΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος
Αναπλ. Γραμματέας: ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος
Ταμίας: ΠΙΣΜΙΡΗΣ Θεόδωρος
Αναπλ. Ταμία: ΝΙΚΟΥ Μιχαήλ
Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΒΟΓΟΓΙΑΣ Αργύριος
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Πρόεδρος: ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Βασίλειος
Μέλος: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παναγιώτης
Μέλος: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Ευστρατία
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ
8-5-2017
ΘΕΜΑ: Αρχαιρεσίες της 2-5-2017 για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Τ.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
 
Σας γνωρίζουμε ότι την 2-5-2017 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Κυκλάδων από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Την 7-5-2017 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ Ταξιάρχης
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΚΕΦΑΛΑΣ Ευάγγελος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΜΠΕΛΕΛΗ Αναστασία
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΣΠΥΡΙΔΩΝΗΣ Λάμπρος
Γεν. Γραμματέας: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Αβραάμ
Αναπλ. Γραμματέας: ΖΟΛΩΤΑΚΗΣ Θεόδωρος
Ταμίας: ΓΚΟΥΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Βάιος
Αναπλ. Ταμίας: ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ Κων/νος
Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ Δημήτριος
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Πρόεδρος: ΜΟΥΤΑΦΗΣ Κων/νος
Μέλος: ΜΑΪΝΑΣ Βασίλειος
Μέλος: ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Χρήστος
                                      ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος-ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ Ταξιάρχης             Ο Γ. Γραμματέας ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Αβράμ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΟΖΑΝΗΣ
Κοζάνη 4 Μαϊου 2017
 
ΘΕΜΑ: «Διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Τοπικής Διοίκησης Κοζάνης».
Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των μελών μας οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. της Τοπικής Διοίκησης Κοζάνης.
Την 02 Μαΐου 2017 συνήλθε το νέο Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα με

την ακόλουθη σύνθεση:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος: ΡΩΜΑ Φωτεινή

Α΄ Αντιπρόεδρος: ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ Ιωάννης

Β΄ Αντιπρόεδρος: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σωκράτης

Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΜΠΟΝΤΗΣ Χρήστος

Γενικός Γραμματέας: ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΤΣΙΑΚΑΤΟΥΡΑΣ Δημήτριος

Ταμίας: ΠΟΥΛΙΟΣ Δημήτριος

Αναπληρωτής Ταμία: ΧΑΤΖΗΣ Δημήτριος

Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΓΕΩΡΓΑΚΗ Ιφιγένεια

 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

 

Πρόεδρος: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Κων/νος

Μέλος: ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΛΙΛΙΟΥ Βασιλική

Μέλος: ΜΠΟΥΚΟΝΗΣ Ιωάννης

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Πρόεδρος: ΡΩΜΑ Φωτεινή     Η Γ. Γραμματέας: ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
ΔΙΕΘΝΗΣ   ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Τ.Κ. 591 00 – ΒΕΡΟΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ)
Τηλ.: 23310-34333 – Fax: 23310-20437
  

Βέροια, 30 Απριλίου 2017
ΑΡΙΘ. : 06/2017


ΠΡΟΣ:     ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Ικτίνου 2 – Τ.Κ. 105 52 - ΑΘΗΝΑ

 

ΘΕΜΑ :    «Αρχαιρεσίες της 20-04-2017 για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Τ.Δ. Ημαθίας».

Σας γνωρίζουμε ότι την 20-04-2017 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και συμμετοχή μελών μας, οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Ημαθίας, από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Την 27-04-2017 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως κατωτέρω :

Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.    ΠΡΟΕΔΡΟΣ    :    ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος    
2.    Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    :    ΜΠΟΥΤΣΗΣ Παναγιώτης    
3.    Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    :    ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ Ιάκωβος    
4.    Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    :    ΚΟΡΑΚΑΣ Μιχαήλ    
5.    ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    :    ΜΠΑΚΟΛΑ Μαλαματή    
6.    ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    :    ΚΟΣΤΟΓΛΙΔΟΥ Χάρη    
7.    ΤΑΜΙΑΣ    :    ΠΙΠΙΛΑΣ Θωμάς    
8.    ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ    :    ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ Γεωργία    
9.    ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ    :    ΣΥΡΣΥΡΗΣ Φώτιος    

Β. Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.    ΠΡΟΕΔΡΟΣ    :    ΤΣΙΟΥΠΡΟΣ Παναγιώτης
2.    ΜΕΛΟΣ    :    ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Στυλιανός
3.    ΜΕΛΟΣ    :    ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ Αντώνιος

    Κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας και μέλος μας Αστυνομικός Διευθυντής ΣΙΜΟΥΛΗΣ Χρήστος, ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΚΟΥΓΚΑΣ Διονύσιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας κ. ΜΟΥΡΤΗΣ Απόστολος και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων κ. ΧΑΡΕΛΑΣ Παναγιώτης, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και μελλοντικής αγαστής συνεργασίας προς όφελος των συναδέλφων (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) και των πολιτών γενικότερα.

S E R V O   P E R   A M I K E C O
(Υπηρετώ δια της φιλίας)
Για το Διοικητικό Συμβούλιο


    Ο Πρόεδρος    Η Γεν. Γραμματέας
    ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος    ΜΠΑΚΟΛΑ Μαλαματή
    Τηλ. : 6947-449044    Τηλ. : 6955-420697

ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΘΝΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ
ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΕΡΡΩΝ
Μη  κυβερνητική  Οργάνωση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 36
Τ.Κ 62123 - Σέρρες
ΕΛΛΑΣ- GREECE

                                                                     
                                                                                                    
Σέρρες,  29-04-2017

ΘΕΜΑ: Εκλογές Τοπικής Διοίκησης Σερρών

      Σας γνωρίζουμε ότι την 28-04-2017 έγιναν οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Σερρών  με τις οποίες εκλέχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ.
      Την 29-04-2017 συνήλθε το Δ.Σ στην έδρα της Τοπικής Διοίκησης σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε Σώμα  από τους:

1.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΓΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 6947522617

2.-Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 6946505019        
3.-Β ' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 6972604159

4.-Γ ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΑΚΠΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 6934502628                       

5.-ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΠΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 6945702592
       
6.-ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6945590075

7.-ΤΑΜΙΑΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ 6999001100

8.-ΑΝΑΠΛ.ΤΑΜΙΑΣ: ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6946683713

9.-ΑΡΜ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ: ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗΣ ΜΑΚΗΣ 6932340939
                                                                                                                                     
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΕΡΖΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ           Αγαπητοί  συνάδελφοι,
    Θα  θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε  για την ανταπόκρισή σας και τη συμμετοχή όλων σας στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των θεσμοθετημένων οργάνων. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε στους σκοπούς της Ενώσεώς μας και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο   ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος                        ΚΑΠΗΣ Θεοφάνης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Καλαμπάκα, 29 Απριλίου 2017

Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο        Τ  Υ  Π  Ο  Υ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, η πρώτη συνεδρίαση των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων με θέμα την συγκρότηση σε Σώμα. Από την συνεδρίαση προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

Διοικητικό  Συμβούλιο
Πρόεδρος     ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας
Α΄ Αντιπρόεδρος     ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Γεώργιος
Β΄ Αντιπρόεδρος     ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος
Γ΄ Αντιπρόεδρος     ΑΡΓΥΡΙΟΥ Στέφανος
Γενικός Γραμματέας.     ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας     ΠΡΕΒΕΖΑΣ Κωνσταντίνος
Ταμίας     ΜΑΣΤΟΡΑΣ Μιχαήλ
Αναπλ. Ταμίας     ΦΛΟΚΑΣ Ιωάννης
Αρμόδιος Δημοσίων Σχέσεων     ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θωμάς

Εξελεγκτική  Επιτροπή
Πρόεδρος     ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ Στυλιανός
Μέλος     ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κωνσταντίνος
Μέλος     ΣΤΑΘΗΣ Σωτήριος

Επιπλέον,  καθορίστηκαν οι κατωτέρω αρμοδιότητες– τομείς ευθύνης των μελών του Δ.Σ.:
Σύνδεσμοι υποδοχής ξένων αποστολών     ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος ΠΡΕΒΕΖΑΣ Κωνσταντίνος
Σύνδεσμος Αποστράτων     ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Γεώργιος
Υπεύθυνοι ιστοσελίδας     ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚωνσταντίνοςΘΕΟΔΩΡΟΥ Θωμάς
Υπεύθυνος Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης     ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας


Αθλητικές ομάδες:     
Ποδόσφαιρο     ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θωμάς
Καλαθοσφαίριση     ΦΛΟΚΑΣ Ιωάννης ΑΡΓΥΡΙΟΥ Στέφανος

το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη για την μεγάλη προσέλευση στις πρόσφατες εκλογές και δηλώνει ότι θα εργασθεί με ζήλο, υπηρετώντας τις αρχές και τις αξίες του «Servo per Amikeco», με την στήριξη και την συμμετοχή όλων των μελών.

SERVO  PER  AMIKECO

(Υπηρετώ δια της φιλίας)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας

           ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας           ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος

      Τηλ : 6974455421                 Τηλ : 6955470262