Έδεσσα, 6  Ιουλίου 2016     
 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:15/2016       
                                                                    
ΘΕΜΑ: Αρχαιρεσίες της 10ης  Ιουνίου  2016  για την ανάδειξη  Διοικητικού Συμβουλίου  και εξελεγκτικής επιτροπής της  Τοπικής Διοίκησης Πέλλας.

Σας γνωρίζουμε  ότι την Παρασκευή  10-6-2016 διενεργήθηκαν , με απόλυτη επιτυχία, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη  Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης Πέλλας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και Εξελεγκτικής επιτροπής.
Την 13η Ιουνίου 2016 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα , ως κατωτέρω :

Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
                                                                                                   ΤΗΛΕΦΩΝΑ


1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνος            
6937060170

2. Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ευστάθιος                           
6972032205   

3  Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ Θεόφιλος
6932614624

4. Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΟΥΣΚΑΣ Καλλίνικος
6932516020

5. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΕΛΚΟΥ Ειρήνη
6932196647  

6. ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤ
ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ Βασίλειος
6948899602         

7. ΤΑΜΙΑΣ
ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ Παναγιώτης
6974123453                   

8. ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ
ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ Δημήτριος
6972021981

9.ΑΡΜΟΔ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
ΜΠΑΤΣΙΟΣ Ιωάννης
6944962710

Β΄ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΒΕΝΑΣ Ιωάννης
6946929663

2. ΜΕΛΟΣ
ΠΑΡΜΑΤΑΣ Γεώργιος
6974605891      
           
3. ΜΕΛΟΣ
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ Χρήστος
6972890822

SERVO PER AMIKECO
Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                    
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η    Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΛΚΟΥ


      

Πάτρα  10 Ιουνίου  2016
Αριθ.πρωτ.:  21/2              

        Προς :Ελληνικό Τμήμα /Δ.Ε.Α.                                                                                                                                                
ΘΕΜΑ: «Αρχαιρεσίες της 03/06/2016 για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε.» .

       Σας γνωρίζουμε ότι την 03/06/2016 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι αρχαιρεσίες της τοπικής μας διοίκησης από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
    Την 10/06/2016 συνήλθε το Δ.Σ., με ευθύνη του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου κ. Φωτογλου Σπυρίδωνα και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως  κατωτέρω :
            Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                  
1.  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ          : ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναστάσιος
2.  Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
3.  Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Νικόλαος
4.  Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΜΑΥΡΟΜΥΤΗΣ Βασίλειος
5.  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΧΑΛΙΜΟΣ Κων/νος
6.  ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. : ΠΕΤΤΑ Ιωάννα
7.  Τ Α Μ Ι Α Σ                 : ΒΟΜΠΙΡΗΣ Αθανάσιος
8.  ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ        : ΘΕΟΣ Βασίλειος
9.    ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ. : ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων
           Β. Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.    ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΠΑΙΡΑΜΗ Αγλαΐα
2.    ΜΕΛΟΣ       : ΜΕΝΥΧΤΑΣ Κων/νος
3.    ΜΕΛΟΣ       : ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης
    Αρμόδιος για την ομάδα στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και του Blog της ένωσης μας ορίστηκε εκ νέου ο κ. Μαυρομύτης Βασίλειος και υπεύθυνη για θέματα ταυτοτήτων μελών μας η Αν. Γενική Γραμματέας κ. Πέττα Ιωάννα. Τοπικός διαχειριστής του αρχείου μελών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ορίστηκε ο πρόεδρος κ. Νικολάου Αναστάσιος.


SERVO PER AMIKECO

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    
ΧΑΛΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Πάτρα  18 Μαΐου 2016
Αριθ.πρωτ.: 16/2016
          

Προς: Άπαντες υπηρεσίες Α.Δ. Αχαΐας


Κοιν.: Ελληνικό τμήμα Δ.Ε.Α.

ΓE.Π.A.Δ.Δ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:     «Πραγματοποίηση ετήσιας εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης 2016»

Σας ενημερώνουμε ότι η Τοπική Διοίκηση Αχαΐας θα πραγματοποιήσει Γενική εκλογοαπολογιστικη Συνέλευση των μελών της ,σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 41 του Καταστατικού της Ι.Ρ.Α, σε πρώτη συνεδρίαση την 30-5-2016 και ώρα 10.00΄ στα γραφεία μας. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη ενημέρωση την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00΄στην λέσχη του Αστυνομικού Μεγάρου της Α.Δ. Αχαΐας ,Ερμού 95 , 5ος όροφος για τη συζήτηση- λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και εκλογές για την ανάδειξη Νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής   Επιτροπής .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

   1.Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνελεύσεως & Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

   2.Εκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ. (κ. Πρόεδρος)

   3.Έγκριση  Ισολογισμού – Απολογισμού έτους 2015 και

       απαλλαγή μελών Δ.Σ.(κ. Ταμίας)

   4.Έγκριση  Ετήσιου Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2016.(ταμίας)

   5.Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.(πρόεδρος Ε.Ε.)

   6.Ψηφοφορία μελών 11.00΄ έως 16.00΄. για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής   Επιτροπής .    

Σημείωση :  Δηλώσεις υποψηφιοτήτων θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στα γραφεία μας την 26, 27 και 28 Μαΐου και από ώρα 18:00 έως 20:00.